Tænk på miljøet, når du vælger flagstang:

Vælg en træflagstang, der indgår i naturens kredsløb

efter endt brug!

Det mest CO2 rigtige valg, træffer du ved at vælge en træflagstang, idet fremstillingsprocessen 

og bortskaffelsen efter endt brug er det mest miljø skånsomme.